START » ARTIKLER » ALT OM ELPRISER » HVAD ER FLEXAFREGNING?

Flexafregning på elmarkedet er en ny ordning, der giver dig som elforbruger mulighed for at optimere dit elforbrug, så du kan opnå økonomiske fordele på din elregning.

Denne artikel vil give dig en grundig forståelse af, hvad flexafregning er, hvordan flexafregning fungerer, og de potentielle fordele, flexafregning kan tilbyde.

Flexafregning er kort fortalt en dynamisk prisstruktur, der erstatter den traditionelle faste prisstruktur på elmarkedet. Med flexafregning varierer elpriserne i løbet af dagen i overensstemmelse med udbud og efterspørgsel på elmarkedet.

Dette betyder, at prisen på el kan være højere i perioder med høj belastning og lavere i perioder med mindre belastning.

Flexafregning giver dig mulighed for at bruge el på billige tidspunkter, hvilket giver en billigere elregning.

HVORDAN FUNGERER FLEXAFREGNING?

Flexafregning involverer brugen af avancerede elmålere, såkaldte smart meters, der registrerer dit faktiske elforbrug i realtid. Disse nye elmålere sender oplysninger til dit elselskab, der bruger dem til at fastsætte de variable priser.

Elpriserne i et fleksibelt afregningssystem bestemmes af forskellige faktorer, herunder udbud og efterspørgsel på elektricitet på markedet samt andre variable omkostninger, der er forbundet med produktion og distribution af elektricitet.

OVERBLIK PÅ FLEXAFREGNING

Her er nogle af de vigtigste faktorer, som elselskaber tager i betragtning, når de prissætter elpriser i et fleksibelt afregningssystem:

 1. Markedspriser: Elpriserne kan variere i løbet af dagen baseret på udbud og efterspørgsel på markedet. Når efterspørgslen er høj, og udbuddet er lavt, kan elpriserne stige, og omvendt kan priserne falde, når efterspørgslen er lav og udbuddet er højt.
 2. Spotmarkedspriser: Elselskaber kan købe elektricitet på spotmarkederne, hvor priserne bestemmes i realtid. Spotpriserne afspejler ofte øjeblikkelige ændringer i udbud og efterspørgsel og kan variere fra time til time.
 3. Produktionsomkostninger: Produktionsomkostningerne ved at producere elektricitet kan variere afhængigt af den anvendte energikilde. Prisen på brændstof som gas, kul eller olie kan påvirke produktionsomkostningerne. Hvis prisen på brændstof stiger, kan det medføre højere elpriser.
 4. Netomkostninger: Elselskaber tager også højde for omkostningerne ved at distribuere elektricitet via transmissions- og distributionsnetværk. Disse omkostninger kan variere afhængigt af infrastrukturinvesteringer, nettab og vedligeholdelsesomkostninger.
 5. Reguleringsmæssige faktorer: Reguleringsmæssige faktorer og afgifter kan også påvirke elprisen. Elselskaber skal overholde forskellige regler og standarder, der kan påvirke deres omkostninger og dermed prissætningen af elektricitet.

HVORFOR BENYTTES FLEXAFREGNING?

En af de primære årsager til at benytte flexafregning er at opnå en mere præcis og markedsbaseret prisfastsættelse på elpriser. Ved at knytte elpriserne tættere til de faktiske omkostninger ved produktion og distribution af elektricitet undgår man ineffektiviteter og prisforvridninger.

Flexafregning giver mulighed for, at elpriserne varierer i løbet af dagen baseret på udbud og efterspørgsel på markedet. Når efterspørgslen er høj, og udbuddet er lavt, stiger elpriserne, og omvendt falder elpriserne, når efterspørgslen er lav og udbuddet er højt.

En anden vigtig fordel ved flexafregning er stimuleringen af efterspørgselsrespons. Ved at differentiere priserne i løbet af dagen kan elselskaberne motivere elforbrugerne til at tilpasse deres elforbrug efter elpriserne.

FLYT DIT ELFORBRUG OG SPAR

Når elpriserne er højere i perioder med høj efterspørgsel, kan du vælge at flytte dit elforbrug til tidspunkter med lavere priser. Dette bidrager til en mere effektiv udnyttelse af elnettet og kan reducere behovet for investeringer i infrastruktur.

Integreringen af vedvarende energikilder er en yderligere årsag til at benytte flexafregning. Sol- og vindenergi har variationer i produktionen afhængigt af vejret og tidspunktet på dagen.

Flexafregning giver mulighed for at justere priserne i overensstemmelse hermed. Ved at tilskynde til el øget elforbrug, når der er rigelig vedvarende energi til rådighed, og mindre forbrug i perioder med lav produktion, kan flexafregning hjælpe med en mere bæredygtig integration af vedvarende energikilder i elnettet.

Endelig er flexafregning også et værktøj til at håndtere netbelastning. Ved at øge priserne i perioder med høj efterspørgsel opfordres elforbrugerne til at reducere deres elforbrug eller flytte det til tidspunkter med lavere belastning.

Dette bidrager til at undgå overbelastning af elnettet og kan reducere behovet for dyre netudvidelser.

FORDELE VED FLEXAFREGNING

 1. Økonomiske besparelser: Ved at forbruge el i perioder med lavere elpriser kan du opnå betydelige besparelser på din elregning. Ved at reducere dit elforbrug i perioder med højere elpriser kan du undgå dyre elregninger.
 2. Miljømæssige fordele: Ved at sprede efterspørgslen efter el jævnt kan flexafregning bidrage til at reducere behovet for fossile brændstoffer og fremme integrationen af ​​vedvarende energikilder.
 3. Energieffektivitet: Flexafregning opfordrer elforbrugerne til at være mere bevidste om deres elforbrug og til at optimere det i overensstemmelse med de variable priser. Dette kan føre til mere effektiv brug af elektricitet og en mere bæredygtig livsstil.
 4. Tilpasning til elmarkedets ændringer: Flexible elpriser giver dig mulighed for at tilpasse dig fremtidige ændringer på elmarkedet, såsom integrationen af ​​flere decentraliserede energikilder og implementeringen af ​​smart grid-teknologier.

ULEMPER VED FLEXAFREGNING

 1. Kompleksitet: Flexafregning kan være komplekst at forstå og administrere. Du skal være opmærksom på de variable priser og planlægge dit elforbrug i overensstemmelse med udviklingen. Dette kræver en vis grad af bevidsthed og forståelse af elmarkedet, hvilket kan være udfordrende for nogle.
 2. Ændringer i forbrugsvaner: Flexafregning kræver en vis grad af tilpasning af forbrugsvaner. For at opnå de maksimale økonomiske fordele skal du være villig til at flytte dit elforbrug til perioder med lavere elpriser. Dette kan kræve ændringer i daglige rutiner og vaner, hvilket ikke er praktisk eller ønskværdigt for alle.
 3. Usikkerhed om priser: Selvom flexafregning giver mulighed for at drage fordel af lavere elpriser i visse perioder, kan priserne i andre perioder være betydeligt højere. Du kan opleve usikkerhed og variation i dine elregninger, hvilket kan gøre budgetlægning vanskeligere.
 4. Manglende fleksibilitet for visse husholdninger: Flexafregning er måske ikke egnet for alle husholdninger. Nogle elforbrugere, såsom dem med begrænset fleksibilitet i deres elforbrug, som f.eks. ældre eller personer med særlige behov, kan have svært ved at tilpasse sig de variable priser og udnytte fordelene ved flexafregning.

Det er vigtigt, at du nøje overvejer de fordele og ulemper, der er ved flexafregning, og vurderer dig egen situation, før du træffer en beslutning om at benytte dig af flexafregning.

At have en klar forståelse af dine egne forbrugsvaner, og at have evnen til at tilpasse sig de variable priser, er afgørende for at drage fordel af flexafregningens muligheder.

HVORDAN KAN JEG TILMELDE MIG FLEXAFREGNING?

Du kan nemt tilmelde dig flexafregning, hvis du gør følgende:

 1. Besøg Elpris.dk: Indtast dine oplysninger på myndighedernes prissammenligningsside www.elpris.dk. Dernæst kan du på sammenligningssiden vælge, at det skal være flexafregnede elprodukter, du ønsker at se.
 2. Kontakt elselskabet: Er du sikker på, at de tilbyder flexafregning, kan du normalt tilmelde dig direkte via deres hjemmeside. Alternativt kan du ringe til elselskabet og få information omkring deres elprodukter, og selvfølgelig om det, du har fundet, understøtter flexafregning.
 3. Vurder betingelser og priser: Gennemgå betingelserne og priserne for flexafregning, som elselskabet har oplyst. Vær opmærksom på eventuelle kontraktperioder, bindingsperioder eller ekstra tillæg, der kan være forbundet med flexafregning.
 4. Tag en informeret beslutning: Evaluér fordelene og ulemperne ved flexafregning, og vurder om det passer til dine behov og forbrugsvaner. Overvej dine evner til at tilpasse dit elforbrug og udnytte de variable priser.
 5. Tilmeld dig flexafregning: Hvis du beslutter dig for at tilmelde dig flexafregning, beder du dit elselskab om at ændre din aftale til flexafregning. De vil vejlede dig gennem processen og sikre, at du får de nødvendige dokumenter og oplysninger.
 6. Start af flexafregning: Når tilmeldingen er gennemført, vil dit elselskab begynde at afregne dig i henhold til de variable elpriser. Du vil kunne se og monitorere dine forbrugsdata og de tilknyttede priser på din elregning eller via en online profil hos dit elselskab.

Husk altid at kontakte dit elselskab for at få de mest præcise oplysninger omkring flexafregning og tilmeldingsprocessen, da procedurer og betingelser kan variere mellem forskellige selskaber.

HVORDAN PÅVIRKER FLEXAFREGNING MIN ELREGNING?

Flexafregning kan påvirke din elregning på forskellige måder, afhængigt af hvordan din elaftale er lavet, og hvordan du tilpasser dit elforbrug.

Her er nogle generelle måder, hvorpå flexafregning kan påvirke din elregning:

 1. Timebaserede priser: Flexafregning indebærer normalt timebaserede priser, hvor elprisen ændres i løbet af dagen baseret på udbud og efterspørgsel. I perioder med lav efterspørgsel kan prisen være lavere, mens den kan være højere i perioder med høj efterspørgsel. Hvis du formår at flytte dit elforbrug til perioder med lavere elpriser, kan du potentielt spare penge på din elregning.
 2. Prisinformation: Med flexafregning får du normalt adgang til oplysninger om timepriser i realtid eller i næsten realtid. Dette giver dig mulighed for at følge med i, hvornår prisen er høj eller lav, og tilpasse dit forbrug derefter. Ved at bruge forbrugsdata og prissignaler kan du træffe mere informerede beslutninger om, hvornår du bruger elektricitet, og det kan potentielt spare dig for penge ved at undgå perioder med høje priser.
 3. Smarte apparater og styring: Flexafregning kan motivere dig til at bruge smarte apparater og styringssystemer, der er i stand til at optimere dit elforbrug i forhold til timepriserne. Disse enheder kan programmere eller automatisk justere dit elforbrug for at udnytte perioder med lavere priser. For eksempel kan de planlægge opstarten af ​​en opvaskemaskine eller tøjvask til at falde sammen med tidspunkter med lavere priser.

Det er vigtigt at bemærke, at effekten af ​​flexafregning på din elregning kan variere baseret på dit forbrugsmønster, din evne til at tilpasse dit elforbrug og de specifikke priser og incitamenter, der er tilgængelige i dit område.

Det er en god ide at få specifikke oplysninger om, hvordan flexafregning kan påvirke din elregning i din specifikke situation.

HVAD ER FORSKELLEN MELLEM FLEX OG TRADITIONEL AFREGNING?

Forskellen mellem flexafregning og traditionel afregning er væsentlig, og påvirker måden, hvorpå elpriser fastsættes og forbruges.

Lad os udforske denne forskel lidt nærmere.

Traditionel afregning involverer en fastsat elpris, der gælder uanset tidspunktet på dagen. Dette betyder, at du betaler den samme pris for elektricitet, uanset om det er i spidsbelastningstimer eller i timer med lav efterspørgsel.

Elprisen kan være baseret på gennemsnitlige omkostninger ved produktion og distribution af elektricitet. Denne tilgang giver forbrugere stabilitet og forudsigelighed, men afspejler ikke nødvendigvis de faktiske omkostninger ved at levere el på forskellige tidspunkter.

FLEXIBLE ELPRISER VARIERER

På den anden side indebærer flexafregning en dynamisk prisstruktur, hvor elpriserne varierer i løbet af dagen.

Priserne kan ændre sig baseret på markedsforhold som udbud og efterspørgsel, samt andre variable faktorer. Ved flexafregning kan elpriserne være højere under perioder med høj efterspørgsel og lavere under perioder med lav efterspørgsel.

Prisen kan endda variere time for time i overensstemmelse med markedssignaler og netbelastningsmønstre.

FLYT OG SPAR

Flexafregning giver incitament til forbrugerne til at tilpasse deres elforbrug efter de aktuelle priser for at opnå besparelser.

En væsentlig forskel mellem flex og traditionel afregning ligger i incitamentstrukturen. I traditionel afregning betaler forbrugerne den samme pris uanset deres forbrugsmønstre, hvilket ikke giver nogen økonomisk motivation til at justere deres elforbrug.

Flexafregning giver derimod incitamenter til at flytte elforbruget til tidspunkter med lavere priser. Elforbrugerne kan reducere deres omkostninger ved at undgå spidsbelastningstimer, hvor priserne er høje, og i stedet forbruge el i perioder med lav efterspørgsel, hvor priserne er lavere.

FLEXAFREGNING GAVNER VE

Flexafregning letter også integrationen af vedvarende energikilder. Da produktionen af sol- og vindenergi kan variere i løbet af dagen, kan flexafregning muliggøre prisdannelsen for at afspejle den aktuelle tilgængelighed af vedvarende energi.

Dette giver incitament til at forbruge mere el, når der er rigelig vedvarende energi til rådighed, og mindre i perioder med lav produktion.

I sidste ende tilbyder flexafregning en mere dynamisk og markedsbaseret tilgang til elprissætning, som kan resultere i økonomiske fordele for forbrugerne og bidrage til en mere effektiv udnyttelse af elnet

FORSKELLE MELLEM FLEX OG FAST

FLEXAFREGNING:

 • Priserne varierer i løbet af dagen baseret på markedsforhold, udbud og efterspørgsel.
 • Priserne kan ændre sig time for time og afspejle netbelastning.
 • Elpriserne er højere under perioder med høj efterspørgsel og lavere under perioder med lav efterspørgsel.
 • Der er incitament til at tilpasse elforbruget og undgå spidsbelastningstimer.
 • Fleksafregning kan give økonomiske fordele ved at forbruge energi i perioder med lavere priser.

FASTAFREGNING:

 • Priserne er konstante og uændrede uanset tidspunktet på dagen.
 • Elpriserne er ikke afhængige af markedsforhold eller efterspørgsel.
 • Der er ingen incitament til at tilpasse elforbruget efter priserne.
 • Forbrugerne betaler den samme pris uanset netbelastning eller tidspunkt.
Med flexafregning følger din elregning elprisen, hvor du med en fast, betaler det samme uanset elprisens udviklingen.